Invertir en places d’aparcament. És bona idea?

Tens uns estalvis i t’agradaria que els teus diners treballin? Has decidit donar un pas al món de les inversions?

Invertir en una casa o un pis no es troba a l’abast de tothom, però un primer pas més assequible i segur és el de les places d’aparcament.

Per que invertir en una plaça d’aparcament?

 • Els seus preus són molt més baixos que el de les cases o locals comercials
 • Gran demanda dependent de la seva ubicació
 • Poques despeses de manteniment

Els experts asseguren que invertir en places d’aparcament és una bona idea. No obstant s’han de tenir algunes coses en compte. Te les expliquem a aquest article:

Detalls a tenir en compte

Com a totes les inversions haurem de tenir alguns aspectes en compte per a assegurar-nos la seva viabilitat.   

Ubicació

Haurem de fixar-nos en el concepte “demanda d’aparcament”. La definició gràfica d’aquest concepte el podríem definir pel temps que has d’invertir donant voltes amb el teu vehicle abans d’aparcar i sense recórrer a aparcament públic.

A ciutats com Barcelona existeix una gran demanda d’aparcament. L’augment de les àrees verdes i l’augment d’aparcaments de zona blava o verda ha provocat fet que la necessitat de disposar d’una plaça de pàrquing d’us privat sigui més que necessària.

Aquesta alta demanda la trobem a tots els barris de la ciutat.

Per això ens haurem de posar la lupa a les bones oportunitats que sorgeixin, especialment als barris o zones amb més projecció de creixement.

Manteniment

Les despeses de manteniment d’una plaça d’aparcament són significativament menors que les d’un habitatge. No obstant ens haurem d’informar de les despeses totals que suposarà mantenir la plaça d’aparcament.

No obstant això, una plaça d’aparcament mai tindrà els problemes que pot tenir un pis o una casa (instal·lacions, problemes estructurals, humitats a façana o coberta…)

A més és important destacar que no cal cap inversió inicial per llogar una plaça d’aparcament, com si que cal molts cops a pisos i cases, els quals s’han de reformar prèviament abans de ser llogats.

Normativa legal

El mercat de lloguer de les places d’aparcament està molt menys subjecte a lleis que el dels habitatges.

El lloguer d’espais d’aparcament està regulat pel Codi Civil i no per la LAU.

Per tant, la durada del contracte, el preu de la renda i les condicions s’establirà a 2 parts entre el llogater i l’arrendador.

Riscos d'invertir en places d'aparcament

Els riscos d’invertir amb places d’aparcament són molt més baixos que els d’invertir en habitatge, no obstant entre els riscos que hem de tenir en compte a l’hora d’adquirir aparcament per llogar estan:

 • La fluctuació dels preus de mercat
 • Impagament per part dels llogaters
 • Que el seu preu del mercat decaigui
 • Que baixi la demanda de places d’aparcament.

També hem de tenir en compte les despeses que provoca un lloguer de plaça d’aparcament:

 • Pagament dels impostos corresponents
 • Incloure la renda mensual dels llogaters a la declaració de la renda
 • El pagament de la quota de comunitat
 • El pagament del IBI
 • Taxa d’escombraries (si és procedent)

Es rendible invertir en una plaça d’aparcament?

Com sempre, la resposta depèn que els condicionants juguin a favor, però podem dir que SI que és rendible.

És una inversió molt més progressiva i a la curta, menys rendible que una compra d’altres béns immobles. Però a la llarga és molt més segura.

El procés de llogar una plaça d’aparcament bona serà ràpid i senzill. Ja que la necessitat de tenir espais on aparcar encara està a l’alça, especialment a ciutats com Barcelona.

Publicació anterior

Serveis immobiliaris a Navas

Join The Discussion

Compare listings

Compare