Reformar abans de vendre un pis?

REFORMAR ANTES DE VENDER UN PISO

Cal reformar abans de vendre un pis?

Vols vendre el teu pis i t’assalta el dubte: És una bona inversió reformar abans de vendre un pis, per incrementar-ne el preu de mercat?

A continuació des de Si Real Estate t’oferim una sèrie de tips per aconsellar-te. Encara que la millor atenció és la personal i ens encantaria ajudar-te a qualsevol de les nostres oficines.

Cas 1: El pis està en molt mal estat

Si el pis estava en desús i amb desperfectes visibles que n’impedeixen l’habitabilitat, és aconsellable fer una reforma mínima que asseguri la integritat i el bon funcionament d’elements essencials. Els aspectes essencials que s’haurien de resoldre abans d’una venda són:

 1. Esquerdes, forats i problemes estructurals. Possiblement les esquerdes i fissures no siguin estructurals ni comportin cap perill, però segur que preocuparan un possible comprador. Cal assegurar que no són esquerdes vives (les que responen a un defecte estructural de l’edifici i poden empitjorar), ja que en aquest cas caldria tractar el tema amb la resta de propietaris de l’edifici. En cas que les esquerdes no vagin a més, cal tractar-les. Tampoc no hi ha d’haver forats en sostres ni terra.
 2. Un pis amb humitats aporta males olors, riscos per a la salut, floridura a part de les típiques taques i problemes estètics. Vendre un pis amb humitats actives pot fer que el preu daquest baixi considerablement. Cal tenir en compte que la teva assegurança és possible que la cobreixi.
 3. Funcionament de sanitaris. Tant a la cuina com al bany ens hem d’assegurar que funcionin les aixetes i els desaigües.
 4. Ens hem d’assegurar que les instal·lacions funcionen, una xarxa elèctrica deteriorada (cables de roba) pot comportar un vici ocult molt important. La instal·lació de gas i la caldera també haurien de funcionar.

Cas 2: L'immoble està en un estat habitable o bò

Si el pis està en un estat de conservació que no n’impedeix l’habitabilitat o bé hem solucionat els problemes del punt anterior en un pis que es trobava en mal estat. S’obren 2 opcions principals.

Reforma del pis

És una opció factible, però cal estudiar molt bé la situació. Necessitem ajustar el nostre pressupost i definir molt bé les partides perquè aquesta reforma ens ajudi a vendre sense que ens costi diners. Dit d’una altra manera, la reforma ha de provocar un import final de venda més gran que el pis sense reformar. I no només això, ha d’aportar un benefici ja que el desgast i la feina que implica fer reformes pot suposar un nivell d’estrès considerable. Si més no, la reforma ha de facilitar la venda encara que no guanyem més.

 • En cas de fer reforma, cal reformar de forma neutra i estàndard. Els acabats han de ser generalistes i no hem de deixar interferir els nostres gustos personals. Portes i armaris lacades de blanc, terra de parquet i parets enguixades i pintades de blanc. El pis es presentarà net, lluminós i el comprador el veurà com un full en blanc on potser vol canviar alguna cosa, però no s’ha de gastar una fortuna.

 • En cas de fer reforma, la cuina, el bany i les instal·lacions són els elements que més despeses provocaran i els que defineixen si un pis es pot considerar “reformat” o no.. Cal tenir cura especialment d’aquestes partides. Marbres, rajoles, sanitaris i mobles. Avui dia, la fusteria exterior també és una partida que incrementa notablement el pressupost.

Home Staging

Una altra opció que cal considerar és el home staging. A Si Real Estate no ens limitem a comercialitzar l’immoble en l’estat en que es trobi i simplement esperar que es vengui. Realitzem una estratègia de màrqueting que necessàriament passa per fer una actuació de Home Staging en pisos que no estiguin en un estat de presentació convenient.

Però... Què es el Home Staging?

Home Staging Sant Andreu BarcelonaHome Staging Sant Andreu Barcelona

L’home staging és un conjunt d’accions que realitzem als pisos en venda perquè el client vegi a la visita totes les possibilitats reals de l’immoble i que aquesta visita sigui gratificant i li aporti una visió real del que l’immoble ofereix.

Normalment aquestes actuacions solen passar per:

 1. Buidar, traient de l’immoble els elements que no sumen.
 2. Netejar i eliminar olors Pintar (si és adequat) i fer-ne petites reparacions.
 3. Cuidar la il·luminació natural (cortines, persianes…)
 4. Posar elements d’atrezzo (mobles, plantes…) que creïn ambients reals.
 5. Reportatge fotogràfic professional i vídeo 360º

Si vols saber-ne més:

Què conseguim?

Amb el Home Staging aconseguim:

 1. Una visita agradable i per tant una bona primera impressió per part dels possibles compradors, Veuen un immoble on cal reformar algunes coses, però alhora veuen les seves veritables possibilitats.
 2. Cal destacar l’immoble per sobre d’immobles de les mateixes característiques i que es trobin en un estat similar.

Així doncs, l’home staging pot ser una gran eina perquè un immoble augmenti les visites i s’acabi venent pel seu valor de mercat.

He de reformar abans de vendre?

No sempre cal fer una gran reforma per vendre millor, però si és important actuar sobre l’immoble perquè el mercat no menyspreï el seu valor per no presentar-se adequadament.

És en aquest aspecte on Si Real Estate és especialista a gestionar aquestes actuacions per a la plena satisfacció tant dels nostres clients venedors com compradors.

Si després de llegir aquest article segueixes tenint dubtes, és normal. No dubtis en contactar amb nosaltres o visitar-nos a qualsevol de les nostres oficines i t’ajudarem a buscar la millor opció per vendre el teu immoble.

T’esperem!

Join The Discussion

Compare listings

Compare