Vendre un habitatge de manera segura

És freqüent que els propietaris d’un pis ho siguin per varies vies. Pot ser per herència, per compravenda o per dissolució de condomini. Encara que també hi ha altres possibilitats menys habituals. I és possible que els nous propietaris no dominin el 100% de les qüestions que han d’estar controlades documentalment per realitzar una venda sense sorpreses, ajustada a la legalitat i satisfactòria.

Vendre un habitatge de manera segura és com cuinar un plat elaborat. Cal prestar atenció a tot allò que en el transcurs de l’operació ens anirà fent falta i que seran ingredients essencials per al bon fi d’aquesta. És un procés que requereix una atenció professional per tal que no es descuidi cap detall. Per això mateix, cal tenir en compte que la manca d’algun d’aquests ingredients ens pot comportar un enorme disgust, tant emocional com econòmic. No cal mala fe, amb no tenir-lo previst podem causar danys a tercers que ens repercuteixin de manera contundent.

Per tot això, o ens informem bé o deleguem en un professional la gestió, però cal estar molt atents.


A grans trets en la venda d’un habitatge hem de tenir present que per a oferir hem de disposar de la escriptura a nom dels actuals propietaris.


Si per exemple ve d’una herència, que s’hagi fet l’acceptació i s’hagi dut a el registre de la propietat. Cal assegurar-se que no tenim deutes pendents amb el IBI , que la cèdula  d’habitabilitat està en vigor, i que disposem de certificat d’eficiència energètica.

Es impossible definir a grans trets el que suposa la venda d’un habitatge. Però hem de tenir present que per a oferir hem de disposar de l’escriptura a nom del venedor. Si per exemple ve d’una herència, que s’hagi fet l’acceptació i s’hagi dut a el registre de la propietat. Cal assegurar-se que no tenim deutes pendents amb l’IBI, que la cèdula d’habitabilitat està en vigor, i que disposem de certificat d’eficiència energètica.

Com venedor també és molt important que coneguis termes legals dels contractes d’arres que regulen els contractes i emparen una part o l’altra segons normativa o codi civil, i que si tens qui et adverteixi d’això ho pots pagar car, mai millor dit.

Això és una petita guia, però en cada cas pot haver matisos de gran importància, sobretot si hi ha càrregues més dures com embargaments o herències sense testament o inquilins.

Consulta sempre abans d’entrar al drap no en surtis “esquilat”.

Join The Discussion

Compare listings

Compare